Zastupitelstvo v období 2002 - 2006

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička
Václav Zoubek
Božena Rašková
Václav Panuška
Jiří Jirka
Roman Koblasa
Pavel Reindl
Olga Vlachová

Finanční výbor:
Olga Vlachová
Václav Zoubek
Pavel Reindl

Stavební výbor:
Jiří Jirka
Miloslav Cikán
Eva Pružincová

Kontrolní výbor:
Roman Koblasa
Václav Panuška
Božena Rašková