Zastupitelstvo v období 2006 - 2010

Zastupitelstvo

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička - první místostarosta
Václav Zoubek - druhý místostarosta
Václav Panuška 
Václav Houlík 
Jiří Jirka
Roman Koblasa
Petr Jára 
Petr Bláha 

Finanční výbor:
Roman Koblasa
Petr Jára
Václav Houlík

Kontrolní výbor:
Jiří Jirka
Václav Panuška
Petr Bláha