Zastupitelstvo v období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce 2010-2014

Miloslav Cikán - starosta obce
ing.Václav Bumbička - první místostarosta
Václav Houlík - druhý místostarosta
Pavel Pechr
Pavel Fedák
Jiří Jirka
Václav Panuška
Jiří Strnad
Pavel Kadič

Finanční výbor:
Pavel Kadič - předseda
Jiří Strnad
Pavel Fedák

Kontrolní výbor:
Jiří Jirka - předseda
Václav Panuška
Pavel Pechr