Památky v Oselcích

ZámekZámek
Barokní zámek v Oselcích
byl vystaven na místě tvrze v roce 1680 a přestavěn Antoniem de Maggi v letech 1707 - 1737.
Při úpravě byla postavena zámecká kaple, kterou zdobí nástropní freska s českými patrony. Budova zámku je dvoupatrová, s jednoduchou architekturou, ozdobou je věž s hodinami a arkády na nádvoří. Zámek je obklopen anglickým parkem. V devadesátých letech byl zámecký areál navštěvován řadou spisovatelů a skladatelů. Např. J.Vrchlický, J.V.Sládek, Oskar Nedbal, Josef Suk, J.S.Machar, Václav Tallich, Adolf Hofmeister. Na okraji zámeckého parku stojí rozlehlá barokní patrová sýpka. V současné době je v zámku umístěno učiliště.
Kaple sv.MarkétyKaple sv.Markéty
Kaple sv.Markéty
Na Markétině vrchu (662 m n.m.) severozápadním směrem od obce Oselce stojí barokní kaple sv.Markéty, postavená v roce 1691. Barokní stavba má osmiboký půdorys o délce strany 3,5m. Vchod do kaple zdobí kamenný portál s nápisem.
sv.Jan Nepomuckýsv.Jan Nepomucký
Socha sv.Jana Nepomuckého
Pískovcová socha pochází z 18.století ze zatím nezjištěné umělecké dílny. Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou.
sv.Donátsv.Donát
Socha sv.Donáta
Pískovcová socha sv.Donáta pochází z 18.století ze umělecké dílny jako socha sv.Jana Nepomuckého. Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou.
Kaplička sv.MarkétyKřížekPamátník padlýchPamátná lípa
Další památky v Oselcích
Na prvním obrázku je kaplička sv.Markéty. Hned vedle stojí křížek. Dále vidíme památník padlých z I. a II.světové války. Poslední je památná oselecká lípa s obvodem kmene 525 cm. stojící při cestě na Markétin vrch.

Památky v Kotouni

Kostel Nanebevzetí Panny MarieKostel Nanebevzetí Panny MarieZvoniceFara
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Obci Kotouň dominuje farní kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1703 - 1705 stavitelem Antonie Di Maggi na místě původního vyhořelého kostelíka z roku 1475. Ve sklepení je rozsáhlá zachovalá kostnice. Kostel obklopuje hřbitov, v jehož horním rohu stojí nízká barokní zvonice z roku 1696.
Jižně od areálu kostela stojí farní budova z roku 1736. Jedná se o hodnotnou ranně barokní budovu, s řadou dochovaných autentických detailů, významně dotvářející areál kostela.
KloubovkaKloubovka
Kloubovka
V lese nad obcí Kotouň stojí výklenková kaple nazývaná Kloubovka. V kapli vyvěrá pramen, který má podle pověsti léčebné účinky zejména na bolesti kloubů a končetin.
Památný bukPamátný buk
Památný buk
Na lesní cestě z Kotouně do Oselec poblíž kloubovky můžeme vidět další památný strom - majestátní 300 let starý a 32 m vysoký buk.

Památky v Nové Vsi

Kaplička sv.Jana NepomuckéhoSocha na návsi
Kaplička sv.Jana Nepomuckého
Na návsi v Nové Vsi stojí kaplička sv.Jana Nepomuckého se zvoničkou z první poloviny 19.století.
Dále je na návsi socha Přibíka, na památku prvního majitele Nové Vsi (1378).
Čertův hradČertův hradČertův hradČertův hrad
Čertův hrad
Na východ od Nové Vsi, při cestě do Nezdřeva stojí u rybníčka kaplička. Místu se říků "Čertův hrad" podle hromad velkých balvanů, které tu zanechal čert, který si zde chtěl postavit hrad.