Úřední deska

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Oselce a Závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/112/19
o vadání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 9.1.2019 do 25.1.2019
Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 20.12.2019
Bezúplatný převod č.j.: ZN/243/IM/18
Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 14.01.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 21.12.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 21.12.2017
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 21.12.2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 5.12.2018 do 20.12.2018
Oznámení č.j.: SPU 547256/2018/Rou
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky
Min.doba zveřejnění od 03.12.2018 do 03.01.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2019-2021, Mikroregion Nepomucko
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018
Informace pro vlastníky lesa č.j.: PK-ŽP/22090/18
Informace pro vlastníky lesa - kůrovec
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Oselce, Kotouň
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 5.11.2018 do 5.12.2018
Velkoobjemový odpad 3.11.2018
Aktuální do 3.11.2018
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Oselce
Min.doba zveřejnění od 10.10.2018 do 26.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018
Min.doba zveřejnění od 10.10.2018 do 26.10.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 - Svazek obcí PJ Štěnovice
Min.doba zveřejnění od 17.10.2018 do 17.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce konaných 5. - 6. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 6.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017
Min.doba zveřejnění od 19.9.2018 do 27.9.2018
Veřejná vyhláška č.j.: RR/3921/18
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2018 do 14.10.2018
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 8.9.2018
Jmenování zapisovatele pro volby 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 6.10.2018
Návrh Územního plánu Oselce
Min.doba zveřejnění od 23.08.2018 do 23.09.2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby 5. a 6. 10. 2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 6.10.2018
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti ze dne 1.8.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 01.08.2018 do 16.08.2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 14.07.2018 do 6.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.07.2018 do 6.10.2018
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2018 do 27.06.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.6.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.6.2018
Min.doba zveřejnění od 21.6.2018 do 27.6.2018
Závěrečný účet DSO 2017
Závěrečný účtet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství 2017
Min.doba zveřejnění od 01.06.2018 do 30.06.2018
Návrh Závěrečného účtu 2017
Návrh Závěrečného účtu Obce Oselce za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Rozpočet DSO na rok 2018 a Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021
Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018 a Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Veřejná vyhláška č.j.: 973399/18/2300-11460-401159
Informace k dani z nemovittých věcí na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 26.04.2018 do 28.05.2018
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018
Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 5.4.2018 do 21.4.2018
Veřejná vyhláška č.j.:PK-RR/1612/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 23.3.2018 do 8.5.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.3.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.3.2018
Min.doba zveřejnění od 23.3.2018 do 29.3.2018
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 14.3.2018 do 29.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 6.3.2018 do 30.9.2018
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/662/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 6.2.2018 do 15.3.2018
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Výsledky voleb v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 31.1.2018 do 28.2.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 14.01.2018 do 25.01.2018
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Výsledky voleb v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 13.1.2018 do 13.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 18.1.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 18.1.2018
Min.doba zveřejnění od 10.1.2018 do 18.1.2018
Návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 3.1.2018 do 3.2.2018
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 30.03.2018
Rozpočtové provizorium 2018
Informace o rozpočtovém provizoriu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Pozvánka na první zasedání volební komise
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 27.1.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.12.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.12.2017
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 27.12.2017
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.12.2017 do 27.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 31.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
pro volby Prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.208
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 27.01.2018
Dražební vyhláška 13.12.2017
Oznámení elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 13.12.2017
Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 2.11.2017 do 20.11.2017
Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17
o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce
Min.doba zveřejnění od 1.11.2017 do 2.12.2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2017 do TRVALE
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020
Střednědobý rozpočtový výhled Oce Oselce 2017 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
Výzva
Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 31.12.2023