Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2016 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016
Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy a schválená rozpočtová opatření Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 31.3.2017 do 14.4.2017
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů. 2017
Min.doba zveřejnění od 23.3.2017 do TRVALE
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 31.3.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 31.3.2017
Min.doba zveřejnění od 24.3.2017 do 31.3.2017
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020
Střednědobý rozpočtový výhled Oce Oselce 2017 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 15.3.2017 do 30.3.2017
Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/2292/17
Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.
Min.doba zveřejnění od 17.2.2017 do 3.3.2017
Výzva č.j.:ŽP/590/17
Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.
Min.doba zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017
Oznámení č.j.:DOP/23604/2016-BoM
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Min.doba zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017
Rozpočtové provizorium 2017
Rozpočtové provizorium na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2016 do 3.1.2017
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
Výzva
Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 31.12.2023