Úřední deska

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Oselce a Závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Informace k očkování na COVID
Důležité informace o očkování na COVID-19
Min.doba zveřejnění od 15.1.2021 do 15.3.2021
Veřejná vyhláška č.j. DOP/14118/2020-BaM a č.j. DOP/14119/2020-BaM
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 7.1.2021
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 17.12.2020
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 17.12.2020
Min.doba zveřejnění od 11.12.2020 do 17.12.2020
Rozpočtové provizorium pro rok 2021 - Svazek obcí
Rozpočtové provizorium pro rok 2021 - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 10.1.2021
Veřejnoprávní smlouva ze dne 29.9.2020
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednání přestupků
Min.doba zveřejnění od 9.12.2020 do 31.12.2020
Návrh rozpočtu 2021
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 2.12.2020 do 2.1.2021
Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko
Informace o zveřejnění dokumentů
Min.doba zveřejnění od 3.11.2020 do 3.11.2021
Úprava úředních hodin z 12.10.2020
Úprava úředních hodin dle Usnesení vlády ČR
Min.doba zveřejnění od 12.10.2020 do 12.11.2020
Nařízení KHSPL 26674/28/2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Min.doba zveřejnění od 9.10.2020 do 9.11.2020
Výsledky voleb 2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020
Min.doba zveřejnění od 4.10.2020 do 4.11.2020
Nařízení KHSPL 25989/28/2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Min.doba zveřejnění od 1.10.2020 do 1.11.2020
Mikroregion Nepomucko návrh rozpočtu 2021
Mikroregion Nepomucko návrh rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 1.10.2020 do 15.10.2020
Mimořádná opatření k 17.9.2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Min.doba zveřejnění od 17.9.2020 do 17.10.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 24.9.2020
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.9.2020
Min.doba zveřejnění od 17.9.2020 do 24.9.2020
Informace o době a místě voleb pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Zveřejněné informace pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Min.doba zveřejnění od 17.9.2020 do 3.10.2020
Aukční vyhláška č.j.: UZSVM/P/15036/2020-HMSO
Vyhlášení aukce
Min.doba zveřejnění od 31.08.2020 do 23.09.2020
Aukční vyhláška č.j.: UZSVM/P/15032/2020-HMSO
Vyhlášení aukce
Min.doba zveřejnění od 31.08.2020 do 21.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatelů OVK a počet a sídlo volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Zveřejněné informace pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020
Min.doba zveřejnění od 21.8.2020 do 3.10.2020
Veřejná vyhláška MH/09880/2020
Veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Chanovice
Min.doba zveřejnění od 28.7.2020 do 30.8.2020
Opatření obecné povahy č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 28.7.2020 do 30.8.2020
Závěrečný účet svazek 2019 a rozpočtový výhled 2021-2023
Závěrečný účet Svazvazek obcí okresu Plzaň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 a rozpočtový výhled 2021-2023
Min.doba zveřejnění od 29.7.2020 do 29.8.2020
Veřejná vyhláška č.j.:2/2020
Obec Oselce oznamuje vydání Územního plánu Oselce formou opatření obecné povahy č.1/2020
Min.doba zveřejnění od 2.7.2020 do 18.7.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.6.2020
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.6.2020
Min.doba zveřejnění od 22.6.2020 do 29.6.2020
Opatření obecné povahy KUJCK 76879/2020
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Min.doba zveřejnění od 20.6.2020 do 21.7.2020
Záměr 9.6.2020
Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 9.6.2020
Min.doba zveřejnění od 9.6.2020 do 24.6.2020
Závěrečný účet a Zpráva - Mikroregion Nepomucko 2019
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Nepomucko 2019
Min.doba zveřejnění od 21.5.2020 do 21.6.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022
Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022
Min.doba zveřejnění od 21.5.2020 do 21.6.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 5.5.2020
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 5.5.2020
Min.doba zveřejnění od 29.4.2020 do 05.05.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 23.4.2020 do 23.5.2020
Návrh závěrečného účtu svazek obcí Štěnovice 2019
Návrh závěrečného účtu svazek obcí Štěnovice za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 23.4.2020 do 8.5.2020
Veřejná vyhláška č.j.: 809720/20/2300-11420-401159
Daň z nemovitých věcí - Informace FÚ pro PK
Min.doba zveřejnění od 22.4.2020 do 27.5.2020
Opatření obecné povahy č.j.:17110/2020-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 2.4.2020 do 17.4.2020
Mimořádná opatření Ministersta zdravotnictví ze dne 30.3.2020
Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.
Min.doba zveřejnění od 31.3.2020 do 30.4.2020
Usnesení vlády č.142
Usnesení vlády k boji s koronavirem
Min.doba zveřejnění od 31.3.2020 do 30.4.2020
Usnesení vlády č.127
Usnesení vlády k boji s koronavirem
Min.doba zveřejnění od 23.3.2020 do 23.4.2020
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/5175/2020 - BaM
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.
Min.doba zveřejnění od 18.3.2020 do 27.4.2020
Opatření vlády - koronavir SZ35
Nařízení vlády
Min.doba zveřejnění od 16.3.2020 do 16.4.2020
Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020
Informace o vyhlášení nouzového stavu
Min.doba zveřejnění od 12.3.2020 do 12.4.2020
Mimořádné opatření č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.
Min.doba zveřejnění od 11.3.2020 do 11.4.2020
Opatření obecné povahy č.j.: DOP/12918/2019 - BaM, DOP/12914/2019 - BaM a DOP/12912/2019 - BaM
Stanovení přechodných úprav provozu
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 5.1.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 19.12.2019
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 19.12.2019
Min.doba zveřejnění od 12.12.2019 do 19.12.2019
Návrh rozpočtu 2020 a výhled 2020 - 2023 Obec Oselce
Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020 - 2023 Obec Oselce
Min.doba zveřejnění od 4.12.2019 do 19.12.2019
Návrh rozpočtu 2020 a výhled 2020 - 2022 Mikroregion Nepomucko
Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020 - 2022 Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 6.11.2019 do 22.11.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2019
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2019
Min.doba zveřejnění od 21.9.2019 do 27.09.2019
Výzva ČEZ Distribuce a.s. 2019
Výzva ČEZ Distribuce a.s. na okleštění stromoví.
Aktuální do 30.11.2019
Opatření obecné povahy č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 01.10.2019
Veřejná vyhláška ze dne 12.8.2019 č.2
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 12.8.2019 do 28.8.2019
Veřejná vyhláška ze dne 12.8.2019 č.1
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 12.8.2019 do 28.8.2019
Veřejná vyhláška ze dne 24.7.2019 č.2
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 24.7.2019 do 10.8.2019
Veřejná vyhláška ze dne 24.7.2019 č.1
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 24.7.2019 do 10.8.2019
Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/2306/2019 - Vět
Oznámení veřejné projednání Územního plánu Oselce
Min.doba zveřejnění od 11.7.2019 do 22.8.2019
Návrh Územního plánu Oselce pro veřejné projednání dne 21.8.2019
Územní plán Oselce - návrh pro veřejné projednání dne 21.8.2019
Min.doba zveřejnění od 11.7.2019 do 22.8.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 28.6.2019
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 28.6.2019
Min.doba zveřejnění od 21.6.2019 do 28.6.2019
Veřejná vyhláška ze dne 20.6.2019 č.2
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 20.6.2019 do 6.7.2019
Veřejná vyhláška ze dne 20.6.2019 č.1
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 20.6.2019 do 6.7.2019
Záměr 11.6.2019
Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 11.6.2019
Min.doba zveřejnění od 11.6.2019 do 28.6.2019
Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3516/2019-Bo
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu
Min.doba zveřejnění od 11.6.2019 do 26.6.2019
Veřejná vyhláška ze dne 2.6.2019 č.2
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 2.6.2019 do 18.6.2019
Veřejná vyhláška ze dne 2.6.2019 č.1
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Min.doba zveřejnění od 2.6.2019 do 18.6.2019
Návrh závěrečného účtu Obec Oselce za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 29.5.2019 do 14.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 24.5.2019 do 25.6.2019
Výsledky voleb do EP
Min.doba zveřejnění od 27.5.2019 do 27.06.2020
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 16.5.2019 do 30.6.2019
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 15.5.2019 do 15.06.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019 a počtu okrsků
OÚ Oselce vydává oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25. května 2019 a počtu volebních okrsků.
Min.doba zveřejnění od 9.5.2019 do 25.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 49194/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Min.doba zveřejnění od 29.4.2019 do 15.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159
Daň z nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.4.2019 do 27.05.2019
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Min.doba zveřejnění od 12.4.2019 do 25.5.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP ve dnech 24. a 25.5.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP které se konají ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 9.4.2019 do 25.5.2019
Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 4.4.2019 do 31.12.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 28.3.2019 do 28.04.2019
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 28.3.2019 do 28.06.2020
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.3.2019
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.3.2019
Min.doba zveřejnění od 23.3.2019 do 29.05.2019
Stanovení minimálního počtu členů okr. volebních komisí pro volby do EP
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 23.3.2019 do 25.05.2019
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/112/19
o vadání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 9.1.2019 do 25.1.2019
Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 20.12.2019
Bezúplatný převod č.j.: ZN/243/IM/18
Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 14.01.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 21.12.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 21.12.2017
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 21.12.2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 5.12.2018 do 20.12.2018
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019 - 2022
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 5.12.2018 do 21.12.2018
Oznámení č.j.: SPU 547256/2018/Rou
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky
Min.doba zveřejnění od 03.12.2018 do 03.01.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2019-2021, Mikroregion Nepomucko
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018
Informace pro vlastníky lesa č.j.: PK-ŽP/22090/18
Informace pro vlastníky lesa - kůrovec
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023