Úřední deska

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Oselce a Závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/112/19
o vadání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 9.1.2019 do 25.1.2019
Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 20.12.2018 do 20.12.2019
Bezúplatný převod č.j.: ZN/243/IM/18
Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 14.01.2019
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 21.12.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 21.12.2017
Min.doba zveřejnění od 14.12.2018 do 21.12.2018
Návrh rozpočtu 2019
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 5.12.2018 do 20.12.2018
Oznámení č.j.: SPU 547256/2018/Rou
Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky
Min.doba zveřejnění od 03.12.2018 do 03.01.2019
Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2019-2021, Mikroregion Nepomucko
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018
Informace pro vlastníky lesa č.j.: PK-ŽP/22090/18
Informace pro vlastníky lesa - kůrovec
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 30.04.2019
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023