Úřední deska

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Oselce a Závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Výsledky voleb v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 13.1.2018 do 13.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 18.1.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 18.1.2018
Min.doba zveřejnění od 10.1.2018 do 18.1.2018
Návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 3.1.2018 do 3.2.2018
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 30.03.2018
Rozpočtové provizorium 2018
Informace o rozpočtovém provizoriu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2017
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.12.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.12.2017
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 27.12.2017
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.12.2017 do 27.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 31.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
pro volby Prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.208
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 27.01.2018
Dražební vyhláška 13.12.2017
Oznámení elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 13.12.2017
Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 2.11.2017 do 20.11.2017
Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17
o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce
Min.doba zveřejnění od 1.11.2017 do 2.12.2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2017 do TRVALE
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020
Střednědobý rozpočtový výhled Oce Oselce 2017 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
Výzva
Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 31.12.2023