Úřední deska

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Oselce a Závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněna v části ROZPOČTY OBCE a v listinné podobě v kanceláři OÚ Oselce.

Dražební vyhláška 13.12.2017
Oznámení elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 13.12.2017
Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 2.11.2017 do 20.11.2017
Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17
o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce
Min.doba zveřejnění od 1.11.2017 do 2.12.2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2017 do TRVALE
Výběrové řízení
na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 5.10.2017 do 5.12.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.
Min.doba zveřejnění od 2.10.2017 do 18.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017
Min.doba zveřejnění od 19.9.2017 do 27.9.2017
Upozornění ČEZ Distribuce a.s.
Výzva k odstranění a okleštění stromoví.
Aktuální do 15.11.2017
Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 14.9.2017 do 30.9.2017
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 9.9.2017 do 21.10.2017
Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Zveřejňujeme seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 5.9.2017 do 21.10.2017
Upuštění od dražby 19.9.2017
Upuštění od elektronické dražby dobrovolné.
Min.doba zveřejnění od 31.8.2017 do 19.9.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 21.8.2017 do 21.10.2017
Oznámení o přípravě nového Územního plánu obce Oselce
Výzva občanům obce a vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Oselce, Kotouň, Nová Ves
Min.doba zveřejnění od 21.8.2017 do 30.9.2017
Dražební vyhláška 19.9.2017
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné.
Min.doba zveřejnění od 15.8.2017 do 19.9.2017
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 30.6.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 30.6.2017
Min.doba zveřejnění od 23.6.2017 do 30.6.2017
Záměr nakládání s obecním majetkem z 16.6.2017
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 16.06.2017 do 30.06.2017
Návrh Závěrečného účtu 2016
Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 24.05.2017 do 10.06.2017
Veřejná vyhláška
o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 26.06.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko
Rozpočet 2017, Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Závěrečný účet 2015
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 31.12.2017
Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 29.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 12.05.2017
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020
Střednědobý rozpočtový výhled Oce Oselce 2017 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
Výzva
Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 31.12.2023