Návrh Územního plánu Oselce pro veřejné projednání dne 21.8.2019

Územní plán Oselce - návrh pro veřejné projednání dne 21.8.2019

  1. Textová část
  2. VPS a asanace
  3. Dopravní a technická infrastruktura
  4. Urbanistická koncepce
  5. Základní členění území
  6. Územní plán Oselce - odůvodnění - textová část
  7. Koordinační výkres
  8. Širší vztahy
  9. Předpokládaný zábor ZPF

Vyvěšeno:11.07.2018
Sejmuto: 22.08.2018