Usnesení

Z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 29.2.2008 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Začátek v 18,00 hod.
Konec v 19,40 hod.

Přítomno:
5 členů zastupitelstva, omluven Václav Panuška, Roman Koblasa a Václav Zoubek Petr. Jiří Jirka – příchod v 19.00 hodin
11 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Petr Bláha a Ing. Václav Bumbička

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly na rok 2008
 • Informace o obecní hospodě v Oselcích
 • Informace o kanalizaci v Nové Vsi a v Kotouni
 • Informaci o parkování na veřejném prostranství

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 5. hlasy
 • Návrhovou komisi: Petr Jára, Václav Houlík - 5. hlasy
 • Pronájem rybníků: (***) – rybník Sládkovský, roční nájem 3 000,00 Kč - 5 hlasy
  (***) Oselce 60 – rybník Sobotka, roční nájem 2 000,00 Kč - 5. hlasy
 • Věcné břemeno ČEZ (uložení kabelu na parcele č. 32/1 v k.ú. Oselce) dle smlouvy číslo IP-12-0000557/1 za jednorázový poplatek 500,00 Kč - 5. hlasy
 • Vyrovnaný rozpočet na rok 2008 - 5. hlasy
 • Rozpočtový výhled na rok 2008, 2009, 2010 a 2011 - 5. hlasy
 • Prohlášení o zapojení do projektu a spolufinancování projektu „ Environmentálně šetrné obce Plzeňského kraje“ - 6. hlasy
 • Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství roku 2007 – Štěnovice - 6. hlasy
 • Návrh usnesení – 6. hlasy

ZO neschvaluje:

ZO se ukládá:

 • Zajistit orientační tabuli k buku v Oselcích
 • Zajistit opravení cyklostezky v Nové Vsi
 • Opravit cestu na Drahách v Kotouni
 • Napsat upozornění řidičům, kteří nemají zaplaceno za parkovné na veřejném prostranství, že mají zde zákaz parkování
 • Úklid plastů v obcích

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Petr Bláha a Ing. Václav Bumbička

Vyvěšeno dne: 7.3.2008