Obecně závazné vyhlášky

Územní plán obce Oselce
včetně příloh.
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 4/2018
kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice.
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 3/2018
kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice.
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 2/2018
kterou se vydává požární řád obce
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2018
o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oselce
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 3/2013
o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2013
o zrušení obecně závazných vyhlášek
Řád veřejného pohřebiště obce Oselce
- soubor .rtf pro libovolný textový editor - download
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací
Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.
- soubor .rtf pro libovolný textový editor - download