Výstavba sociálního zařízení.

Rekonstrukce kult.zařízení Rekonstrukce kult.zařízení Rekonstrukce kult.zařízení
V Oselcích pokračuje výstavba sociálního zázemí pro Kulturní zařízení. „Stavba bude dokončena na konci listopadu. Na jaře pak budeme pokračovat v celkové rekonstrukci“, slibuje starosta Oselec Miloslav Cikán. Opraven bude výčep, sál, klubovna a vybudováno bude i přilehlé parkoviště. Celková investice dosáhne více než 7 mil.korun. „Pokud se nám podaří zajistit dotaci, zvažujeme i vybudování tepelného čerpadla pro vytápění“, dodává Cikán. Kulturní zařízení budou po rekonstrukci využívat i spádové obce Kotouň a Nová Ves.