Dokončení chodníků a výčepu

Výstavba chodníků a výčepu Výstavba chodníků a výčepu Nové sociálí zařízení Nové sociálí zařízení Nové sociálí zařízení Nové sociálí zařízení
Nedávno byla v Oselcích dokončena druhá etapa výstavby chodníků podél silnice 188/II v celkové délce 180m. Výrazně se tak zvýšila dopravní bezpečnost v obci. Dokončena byla také další část rekonstrukce kulturního zařízení. Po výstavbě sociálního zařízení za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje obec Oselce z vlastních prostředků provedla rekonstrukci výčepu. "V opravě kulturního zařízení budeme pokračovat. Na řadě je společenský sál, fasáda, parkoviště a plánujeme i nové vytápění pomocí tepelného čerpadla", prozradil starosta Oselec Miloslav Cikán.