MASOPUST 2009

Další, již osmý masopustní průvod uspořádal SDH Oselce. Tradičně maškary navštívily každé stavení v Oselcích. Zahrály, zatancovaly, zazpívaly a naoplátku nikde nechybělo pohoštění.