Tříkrálová sbírka 2014

Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014
Tříkrálová sbírka 2014

4. a 5.1.2014
Oblastní charita Horaţďovice uskutečnila v sobotu od 9 do 14.30 hod. Tříkrálovou sbírku 2014 v obci Kotouň včetně přilehlých samot, v Nové Vsi a v Černicích, a v neděli 5. ledna od 9 do 1.30 hod. v Oselcích. Děti z dětského domova v Oselcích, které tuto sbírku provedly, se strejdou a tetou navštívily rodinné domy a zazpívaly koledy. Počasí bylo na leden dobré a děti dostaly i cukrovinky. Za všechno poděkovaly a tím pomáhají lidem, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Celkem se v našich obcích vybralo 11.124,-Kč.

Za Vaši ochotu a sebemenší finanční dar děkujeme!!!