Výroční valná hromada SDH Oselce 2014

Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014
Výroční valná hromada SDH Oselce 2014

17.1.2014
Výroční valná hromada SDH Oselce, která se konala 17.1.2014 v klubovně hasičské zbrojnice v Oselce. Příjemně vytopená, vybílená, nová okna včetně záclon a nová podlaha v kuchyni přivítaly členy i hosty na výroční schůzi. Předseda sboru Zdeněk Lederbuch všechny přivítal a řídil schůzi podle programu. Hostů bylo patnáct. Zprávu o činnosti přečetl starosta sboru. Dílčí zprávu o technice, cvičení a soutěžním sboru přečetl velitel p.Jaroslav Tichý. Zprávu o hospodaření sboru přečetla pokladní Zdeňka Tichá. Čtení zprávy kontrolní a revizní komise pověřil předseda p.Miroslav Eder p.Martina Tichého. Všichni členové i hostě byli v hasičských uniformách, schůze byla dobře připravená a měla úroveň. Sbor má 47 členů z toho 3 ženy. Na VVH byli přijmuti 3 nový členové pí.Dagmar Merašická, pí.Blanka Lálová a p.Marek Šándor. Mnoho členů bylo oceněno od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a SSH Plzeň- jih. Po schůzi byl dobrý guláš s knedlíkem, který připravili ve SŠ v Oselcích. Roznášení jídel a pití zajišťovali p.Kadič, Strnad a Eder. Po přípitku začala volná zábava s hudbou, zpěvem a tancem. V nočních hodinách bylo další občerstení. V brzkých ranních hodinách se členové i hosté rozešli. Byla to vysilující schůze.