Novinky akce

Oselece open 2018
Oselece open 2018
Tradiční tenosový turnaj se uskutečnil 27. - 29.7.2018..............
Oselecký Klokánek a turnaj v nohejbalu 2018
Oselecký Klokánek a turnaj v nohejbalu 2018
Tradiční pouťové akce proběhly 14.7.2018..............
Oselecká nádivka 2018
Oselecká nádivka 2018
Tradiční Oselecká nádivka proběhla 1.4.2018..............
Křístání 2018
Křístání 2018
Přinášíme fotografie z křístání v roce 2018.............
Dětský maškarní bál 2018
Dětský maškarní bál 2018
Přinášíme fotografie z dětského maškarního bálu v roce 2018............
MDŽ 2018
MDŽ 2018
Přinášíme fotografie z MDŽ v Oselcích v roce 2018...........
Masopust 2018
Masopust 2018
Přinášíme fotografie z oseleckého masopustu v roce 2018...........

Novinky dokumenty

Rozpočtové opatření č.1/2018 - Svazek obcí PJ Štěnovice
Min.doba zveřejnění od 17.10.2018 do 17.11.2018
Usnesení
Z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 27.09.2018 na obecním úřadě v Oselcich.
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce konaných 5. - 6. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 6.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017
Min.doba zveřejnění od 19.9.2018 do 27.9.2018
Veřejná vyhláška č.j.: RR/3921/18
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2018 do 14.10.2018
Upozornění ČEZ Distribuce a.s.
Upozornění na odstranění a okleštění stromoví
Aktuální do 15.11.2018
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 8.9.2018
Jmenování zapisovatele pro volby 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 6.10.2018
Návrh Územního plánu Oselce
Min.doba zveřejnění od 23.08.2018 do 23.09.2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby 5. a 6. 10. 2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 6.10.2018
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti ze dne 1.8.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 01.08.2018 do 16.08.2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 14.07.2018 do 6.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.07.2018 do 6.10.2018
Provozní doba pošty Oselce
Změny provozní doby do 17.8.2018.
Usnesení
Z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 27.06.2018 na obecním úřadě v Oselcich.
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2018 do 27.06.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 6.3.2018 do 30.9.2018
Nabídka pronájmu obecní hospody v Oselcích.
Obec Oselce nabízí k pronájmu místní hospodu.
Oznámení
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 14.04.2023
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
V Oselcích jsou na prodej zasíťované stavební parcely.
Čtyři stavební parcely zasíťované kanalizací na ČOV, dešťovou kanalizací a obecním vodovodem jsou připravené k prodeji. Velikost parcel je přibližně 1000 m2 za 100,-Kč/m2. Dále je možnost se připojit na plyn a elektřinu. Jsou to parcely na klidném místě nad novými bytovkami.
Informace a mapa parcel ke stažení v pdf.

Knihovna Oselce

Oselecká knihovna je umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu. Kmenový knižní fond obsahuje 400 svazků. Ve spolupráci s Regionální knihovnou Nepomuk dochází několikrát ročně k obměně knih. V knihovně je k dispozici veřejný internet, stejně jako půjčování knih - zdarma.

Kontakt: Otevírací doba:
Knihovnice Jana Marková
mistniknihovna@seznam.cz
Středa 14:00 - 17:00 hod.

 

Malá expozice motorismu

Doporučujeme prohlídku expozice renovovaných motocyklů a celé řady dalších předmětů souvicejících s motorismem. 

Kontakt: Otevírací doba:
Oselce 111
Tel.: 607 149 389 nebo 724 162 521
Po dohodě